Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego (ZWKS) w sprawie realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.

W nawiązaniu do Komunikatu Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego z 18 czerwca 2021 r. podejmuję decyzję o zmianie terminu rozpoczęcia realizacji przez rachmistrzów spisowych spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie na obszarze województwa łódzkiego. Wykonywanie zadań rachmistrzów w terenie metodą wywiadu bezpośredniego będzie możliwe od 23 czerwca 2021 r. Realizacja wywiadów bezpośrednich jest działaniem wykonywanym za zgodą uzyskiwaną od rachmistrza spisowego, zgodnie z „Zasadami realizacji spisu metoda wywiadu bezpośredniego w terenie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021”, które stanowią załącznik do Komunikatu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych oraz respondentów, proszę o bezwzględne stosowanie się przez rachmistrzów spisowych do „Zasad realizacji spisu metoda wywiadu bezpośredniego w terenie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021”

DYREKTOR
Urzędu Statystycznego w Łodzi
/-/ dr Piotr Ryszard Cmela

Wersja XML