Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

18.05.2021 r. Prace porządkowe w pasach dróg gminnych na terenie gminy Łask w 2021 r.

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu
DOC  Specyfikacja Warunków Zamówienia
DOC  Załącznik 1. Wzór formularz ofertowego
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
DOC  Załącznik 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków
DOCX  Załącznik 4. Wzór umowy - część I.
DOCX  Załącznik 4. Wzór umowy - część II.
DOCX  Załącznik 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert 26.05.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 27.05.2021 r.

Wersja XML