Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania Budżetowe i Finansowe 2021 rok - III kwartał 2021 roku

PDF  17. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw. 2021 r.
PDF  16. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2021 r.
PDF  15. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2021 r.
PDF  14. Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za III kwartał 2021 roku (ZGM Łask)
PDF  13. Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za III kwartał 2021 roku (ZKM Łask)
PDF  12. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021 r.
PDF  11. Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021 r.
PDF  9. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za III kw. 2021 r. (GUS).pdf
PDF  8. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za III kw. 2021 r. (KBW).pdf
PDF  7. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za III kw. 2021 r. (ŁUW).pdf
PDF  6. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2021 r. (GUS).pdf
PDF  5. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2021 r. (GUS).pdf
PDF  4. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2021 r. (KBW).pdf
PDF  3. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2021 r. (KBW).pdf
PDF  2. Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2021 r. (ŁUW).pdf
PDF  1.Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2021 r. (ŁUW).pdf

Wersja XML