Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 24.06.2022 Oferta na zakup i dostawę sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z Gminy Łask
  Data modyfikacji: 24-06-2022 15:10
 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów
  Data modyfikacji: 24-06-2022 11:18
 3. Zarządzenie Nr 167/2022 Burmistrza Łasku z dnia 23-06-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok
  Data modyfikacji: 24-06-2022 08:38
 4. Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2022
  Data modyfikacji: 24-06-2022 08:36
 5. Zarządzenie Nr 165/2022 Burmistrza Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022
  Data modyfikacji: 24-06-2022 08:35
 6. Terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Łasku
  Data modyfikacji: 23-06-2022 15:25
 7. Uchwała Nr XLVI/585/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-06-2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask
  Data modyfikacji: 23-06-2022 13:37
 8. Obwieszczenie Burmistrza Łasku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową na działkach o nr ewid. 224/8, 224/10, 224/12, 224/14, 224/17, 225/5, 225/8 obręb 0015 Orchów, gmina Łask”
  Data modyfikacji: 23-06-2022 12:33
 9. Decyzja Starosty Łaskiego
  Data modyfikacji: 23-06-2022 07:41
 10. Uchwała Nr XLV/572/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-06-2022 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Matki Bożej Łaskiej Patronką miasta i gminy Łask
  Data modyfikacji: 22-06-2022 15:22
Wersja XML