Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask

Uchwała nr XXV/322/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask

Wersja XML