Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

PDF  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

PDF  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja 1 z 05.03.2021 r.

Wersja XML