Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

18.03.2021 r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 14 381 933,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, wykup obligacji oraz na finansowanie planowanego deficytu Gminy Łask w 2021 r.

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu
DOC  Specyfikacja Warunków Zamówienia
DOC  Załącznik 1. Formularz ofertowy
XLS  Załącznik 2. Formularz cenowy
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
DOC  Załącznik 4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
PDF  Załącznik 5. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Łasku
PDF  Załącznik 6. Uchwała nr XXXIV/356/09 Rady Miejskiej w Łasku
PDF  Załącznik 7. Uchwała nr I/25/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 marca 2021 r.
DOCX  Załącznik 8. Powody braku podziału zamówienia na części

7Z  Zapytanie 1 z 29.03.2021 r. z wyjaśnieniami z 15.04.2021 r.

7Z  Zapytanie 2 z 30.03.2021 r. z wyjaśnieniami z 15.04.2021 r.

7Z  Zapytanie 3 z 06.04.2021 r. z wyjaśnieniami z 15.04.2021 r.

DOC  Załącznik 1. Formularz ofertowy - zmiana z 15.04.2021 r.

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 15.04.2021 r.

PDF  Korekta załącznika nr 2 - Formularz cenowy
XLS  Załącznik 2. Formularz cenowy - zmiana z 19.04.2021 r.

PDF  Zapytanie 4 z 22.04.2021 r. z wyjaśnieniami z 26.04.2021 r.

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert 29.04.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 05.05.2021 r.

Wersja XML