Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

02.03.2021 r. - Dostawa tłucznia kamiennego bazaltowego frakcji 0-31,5mm w ilości 2 900 ton z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Łask w 2021 r.

Dokumenty postępowania:

PDF  Ogłoszenie o zamówieniu
DOC  Identyfikator postępowania
DOC  Specyfikacja Warunków Zamówienia
DOC  Załącznik 1. Formularz ofertowy
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
DOCX  Załącznik 3. Wzór umowy

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert 10.03.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 15.03.2021 r.

Wersja XML