Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych (OKS)

Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: OKS
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14

 1. Naczelnik - Jadwiga Kurkowska - tel. (43) 676-83-55
 2. Z-ca Naczelnika - Izabela Smażek - tel. (43) 676-83-57
 3. Inspektor - Marzena Koper - tel. (43) 676-83-58
 4. Inspektor - Aneta Możdżanowska - (43) 676-83-58
 5. Inspektor - Anna Wachowska - Łyko - tel. (43) 676-83-56
 6. Inspektor - Katarzyna Smolarek - tel. (43) 676-83-56
 7. Inspektor - Jolanta Nowak - Popławska - tel. (43) 676-83-57
 8. Inspektor - Michał Janiszewski - tel. (43) 676-83-76
 9. Inspektor - Marcin Nowakowski - tel. (43) 676-83-76
 10. Podinspektor - Angelika Kacprzak - tel. (43) 676-83-61

Zadania wydziału

W zakresie oświaty

W zakresie kultury

W zakresie sportu

W zakresie zdrowia i opieki społecznej

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

W zakresie promocji gminy

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Karty usług

DOCX  Uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Wersja XML