Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXVIII/2020

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2020-2033.pdf
PDF2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2020 r..pdf
PDF3. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.pdf
PDF4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łaskiego w ramach projektu Modernizacja transportu publicznego.pdf
PDF5. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody rosnącego na Placu Gwiaździstym w Łasku.pdf
PDF6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla ZKM w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi PSZOK w Łasku.pdf
 

Wersja XML