Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Audyty wewnętrzne

ODT  Plan audytu wewnetrznego Gminy Łask na rok 2022.odt
ODT  Plan audytu wewnętrznego Gminy Łask na rok 2021
ODT  Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2020
ODT  Sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2021 rok.odt

Wersja XML