Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Gospodarki Odpadami (GO)

Podstawowe informacje

Symbol (oznaczenie spraw): GO
Podlega: Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
Lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, Warszawska 14 (parter)

 

Pracownicy

 1. Inspektor Paweł Kruszek, kontakt: tel. (43) 676-83-06
 2. Inspektor Edwarda Szmigielska, kontakt: tel. (43) 676-83-06
 3. Podinspektor Barbara Mazur, kontakt: tel. (43) 676-83-07
 4. Pomoc Admin. Aleksandra Henke, kontakt: tel. (43) 676-83-07

 

Zadania Biura Gospodarki Odpadami

Organizacja i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym w szczególności:


Karty usług


Wersja XML