Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Informacje podstawowe

Symbol (oznakowanie spraw): USC
Adres: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Sala Ślubów USC: Łaski Dom Kultury, ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask 

 

Pracownicy

 1. Kierownik USC Lilia Ślusarczyk - Grącka; tel. (43) 676-83-08
 2. Z-ca Kierownika Anna Antczak; tel. (43) 676-83-09
 3. Inspektor Katarzyna Guzińska; tel. (43) 676-83-12
 4. Inspektor Emilia Bukowiec; tel. (43) 676-83-10
 5. Inspektor Monika Biniek; tel. (43) 676-83-12
 6. Podinspektor Anna Laszczyk tel. (43) 676-83-11

 

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) i wydawanie odpisów i zaświadczeń z tych aktów.
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 3. Przyjmowanie oświadczeń woli mających wpływ na stan cywilny.
 4. Migracja aktów stanu cywilnego do  Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego.
 5. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk.
 6. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego.
 7. Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności.
 9. Prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych.
 10. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
 11. Sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców.

 

Karty Usług

 Urodzenia, małżeństwa, zgony

 Ewidencja ludności

 Dowody osobiste

 Wybory

Wersja XML