Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Wola Bałucka i Orchów Wesółka

PDFProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Wola Bałucka i Orchów Wesółka - tekst planu - etap wyłożenia do publicznego wglądu.pdf
JPEGProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Wola Bałucka i Orchów Wesółka - rysunek planu - etap wyłożenia do publicznego wglądu.jpeg
 

Wersja XML