Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

17.05.2022 r. OSP w Okupie: Budowa budynku remizy strażackiej w Okupie Małym - etap II

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu
DOCX  Specyfikacja Warunków Zamówienia
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DOCX  Załącznik 4. Wzór umowy
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa
7Z  Załącznik 6. STWiORB
7Z  Załącznik 7. Przedmiar robót
DOC  Załącznik 8. Wzór oświadczania wykonawców składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy
DOC  Załącznik 9. Wzór zobowiązania

PDF  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa (uzupełnienie o Opis techniczny budynku)

PDF  Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia z 26.05.2022 r. (przedmiot zamówienia, termin składania ofert)
PDF  Zestawienie okien dachowych - rzut dachu
PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 26.05.2022 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

DOCX  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

DOCX  Informacja z otwarcia ofert z 07.06.2022 r.
 

 

Wersja XML