Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgromadzenia

Termin zgromadzenia: 9 lutego 2022 r.

Przewidziany czas trwania zgromadzenia: godzina 9:00 – 17:00

Miejsce zgromadzenia: przejazd zwartej kolumny drogą wojewódzką nr 482 od strony Zduńskiej Woli przez Łask w stronę Gminy Dobroń oraz powrót kolumny tą samą drogą.

Wersja XML