Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! Komunikat do mieszkańców dotyczący postępu spisu na obszarze Gminy Łask

Szanowni Mieszkańcy,

30 września br. kończy się  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Mimo, że spis trwa od 1 kwietnia, to na terenie Gminy Łask nie spisało się jeszcze ok. 40 % mieszkańców. Niepokojący jest niski postęp spisu na obszarach wiejskich naszej gminy.

Podstawową formą spisu w NSPLiM 2021 jest samospis internetowy poprzez aplikację spisową dostępną pod adresem: https://spis.gov.pl

Ponadto Gminne Biuro Spisowe w Łasku utworzyło stanowiska do samospisu w:

Dodatkowo można się spisać w tzw. Mobilnych Miejscach Spisowych:

Wszystkich Mieszkańców, którzy do tej pory nie dopełnili obowiązku spisowego,  uprzejmie proszę o dokonanie tego niezwłocznie, by uniknąć konsekwencji wynikających z ustawy o statystyce publicznej*

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Łasku
(-) Gabriel  Szkudlarek

Łask, 20.09.2021 r.

*Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym zagrożona jest karą grzywny  (art.57 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej – Dz.U. z 2021 r. poz. 955).

Wersja XML