Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

14.07.2021 r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łask

DOC  Identyfikator postępowania
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu
DOC  Specyfikacja Warunków Zamówienia
DOC  Załącznik 1. Formularz ofertowy
7Z  Załącznik 2. Wzór JEDZ
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
DOC  Załącznik 4. Wzór oświadczenia wykonawców składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy
DOC  Załącznik 5. Wzór oświadczenia o aktualności informacji
DOC  Załącznik 6. Wzór zobowiązania
DOC  Załącznik 7.1. Wzór umowy
DOCX  Załącznik 7.2. Wzór umowy - załącznik nr 2
7Z  Załącznik 8. Opis przedmiotu zamówienia

PDF  Zapytanie 1. z 02.08.2021 r. z wyjaśnieniami i zmianami SWZ z 10.08.2021 r.
DOC  Załącznik 7.1. Wzór umowy - zmiana z 10.08.2021 r.
DOCX  Załącznik 8. Opis przedmiotu zamówienia (bez załączników) - zmiana z 10.08.2021 r.

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert 17.08.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 20.10.2021 r.
 


 

 

Wersja XML